Turizmde Atıksu Yönetimi
Turizmde Atıksu Yönetimi
Uygulama

"Oteller için Atıksu Geri Kazanım Aracının" kullanımı ve programın sınırları ile ilgili lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz.

İşletme Bilgileri
m2


m3/gün
gün/yıl
TL/m3
TL/m3

TL
Göstergeler
Potansiyel Gri Su Miktarı {{potansiyelGriSu()|number:0}} m3/gün
Potansiyel Evsel Atıksu Miktarı {{potansiyelEvselSu()|number:0}} m3/gün
Günlük Sulama Suyu Miktarı {{sulamamiktari|number:0}} m3/gün

Sadece Sulama Amaçlı Gri Su Geri Kazanımı
Geri Kazanılabilecek Maksimum Su Miktarı {{maksimumSu()|number:0}} m3/yıl
Atıksu Akım Ayrımı (Gri su ayırma borulama maliyeti) {{griSuBorulama()|number:0}} TL
Gri Su Borulama Rezervuar Dönüş Maliyeti 0 TL
Arıtma Kapasitesi {{griSuKapasite()|number:0}} m3/gün
  MBR CAS
Arıtma Yatırım Maliyeti {{yatirimMBR()|number:0}} TL {{yatirimCAS()|number:0}} TL
Arıtma İşletme Maliyeti {{isletmeMBR()|number:0}} TL {{isletmeCAS()|number:0}} TL

Sulama ve Rezervuar Amaçlı Gri Su Geri Kazanımı
Geri Kazanılabilecek Maksimum Su Miktarı {{maksimumSuRez()|number:0}} m3/yıl
Atıksu Akım Ayrımı (Gri su ayırma borulama maliyeti) {{griSuBorulama()|number:0}} TL
Gri Su Borulama Rezervuar Dönüş Maliyeti {{griSuRezervuar()|number:0}} TL
Arıtma Kapasitesi {{aritmaKapasitesi()|number:0}} m3/gün
  MBR CAS
Arıtma Yatırım Maliyeti {{yatirimMBRr()|number:0}} TL {{yatirimCASr()|number:0}} TL
Arıtma İşletme Maliyeti {{isletmeMBRr()|number:0}} TL {{isletmeCASr()|number:0}} TL

Sulama Amaçlı Evsel Atıksu Geri Kazanımı
Geri Kazanılabilecek Maksimum Su Miktarı {{maksimumEvselSu()|number:0}} m3/yıl
Arıtma Kapasitesi {{evselSuKapasite()|number:0}} m3/gün
  MBR CAS
Arıtma Yatırım Maliyeti {{yatirimMBRe()|number:0}} TL {{yatirimCASe()|number:0}} TL
Arıtma İşletme Maliyeti {{isletmeMBRe()|number:0}} TL {{isletmeCASe()|number:0}} TL

Özet Tablosu
Atıksu Geri Kazanım Yöntemi Yıllık Geri Kazanılacak
Su Miktarı (m3/yıl)
Toplam Yatırım Maliyeti (TL) NBD* Geri Ödeme Süresi (yıl)
MBR** CAS*** MBR CAS MBR CAS
Evsel (sulama) {{maksimumEvselSu()|number:0}} {{teknoloji.MBRe.ilkyatirim[0]|number:0}} {{teknoloji.CASe.ilkyatirim[0]|number:0}} %{{IRR(teknoloji.MBRe.netfayda,0.15)*100|number:0}} %{{IRR(teknoloji.CASe.netfayda,0.15)*100|number:0}} {{geriOdeme(teknoloji.MBRe.ilkyatirim,teknoloji.MBRe.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.MBRe.ilkyatirim,teknoloji.MBRe.netfayda[1])*0.25|number:0}} {{geriOdeme(teknoloji.CASe.ilkyatirim,teknoloji.CASe.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.CASe.ilkyatirim,teknoloji.CASe.netfayda[1])*0.25|number:0}}
Gri su (sulama) {{maksimumSu()|number:0}} {{teknoloji.MBRs.ilkyatirim[0]|number:0}} {{teknoloji.CASs.ilkyatirim[0]|number:0}} %{{IRR(teknoloji.MBRs.netfayda,0.15)*100|number:0}} %{{IRR(teknoloji.CASs.netfayda,0.15)*100|number:0}} {{geriOdeme(teknoloji.MBRs.ilkyatirim,teknoloji.MBRs.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.MBRs.ilkyatirim,teknoloji.MBRs.netfayda[1])*0.25|number:0}} {{geriOdeme(teknoloji.CASs.ilkyatirim,teknoloji.CASs.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.CASs.ilkyatirim,teknoloji.CASs.netfayda[1])*0.25|number:0}}
Gri su (sulama + rezervuar) {{maksimumSuRez()|number:0}} {{teknoloji.MBRr.ilkyatirim[0]|number:0}} {{teknoloji.CASr.ilkyatirim[0]|number:0}} %{{IRR(teknoloji.MBRr.netfayda,0.15)*100|number:0}} %{{IRR(teknoloji.CASr.netfayda,0.15)*100|number:0}} {{geriOdeme(teknoloji.MBRr.ilkyatirim,teknoloji.MBRr.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.MBRr.ilkyatirim,teknoloji.MBRr.netfayda[1])*0.25|number:0}} {{geriOdeme(teknoloji.CASr.ilkyatirim,teknoloji.CASr.netfayda[1])|number:0}} ± {{geriOdeme(teknoloji.CASr.ilkyatirim,teknoloji.CASr.netfayda[1])*0.25|number:0}}

* Net Bügünkü Değer,
** MBR teknolojisi: ızgara, dengeleme, membran biyolojik reaktör, UV, bakiye klorlama ve depo tankı,
*** CAS teknolojisi: ızgara, dengeleme, biyolojik reaktör ve çöktürme, klorlama, klor giderimi (sulama öncesinde fazla klorün aktif karbon adsorpsiyonu ile giderimi) ve depo tankı.