Turizmde Atıksu Yönetimi
Turizmde Atıksu Yönetimi
Atıksu Geri Kazanım Alternatifleri

Turizm tesisleri için uygun olabilecek atıksu geri kazanım alternatifleri şunlardır;

  1. Merkezi atıksu arıtma tesisinde ileri arıtılan suların peyzaj sulamada kullanılması,
  2. Otelin kendi evsel atıksuyunu arıtarak peyzaj sulamada kullanması,
  3. Otelin iki kademeli akım ayırımı yaparak gri atıksuyunu ayırması ve arıttıktan peyzaj sulamada kullanması (diğer atıksuların kanalizasyona deşarj edilmesi),
  4. Otelin gri atıksuyunu ayırması ve arıttıktan sonra hem peyzaj sulamada, hem de tuvalet rezervuarlarında sifon suyu olarak kullanması (diğer atıksuların kanalizasyona deşarj edilmesi)
  5. Yağmur sularının çatılardan toplanarak arıtıldıktan sonra çeşitli amaçlarla (peyzaj sulama, araç yıkama, yapay gölet vb.) kullanılması (yağışın fazla olduğu ve/veya diğer atıksu geri kazanım alternatiflerinin uygun olmadığı turizm tesisleri su tasarrufu amacıyla yağmur suyu hasadını değerlendirebilirler).

Turizm tesislerinin, üç kademe akım ayırımı yaparak, gri su ve sarı suyu geri kazanması ve kahverengi sudan enerji elde etmesi, hem ekonomik, hem de teknik ve idari problemler sebebiyle öncelikli bulunmamıştır.

Aşağıdaki animasyonda turizm tesisleri için uygun olabilecek atıksu geri kazanım alternatifleri şematik olarak gösterilmiş ve her bir geri kazanım uygulaması için su tasarruf miktarları ve şebekeden temin edilecek içme ve kullanma suyu miktarları oransal olarak çubuk grafik üstünde gösterilmiştir. Alternatiflerin farkının belirgin olarak görülebilmesi için, 10 otelin toplam kazanımları karşılaştırılmıştır. Bunun için, ortalama 900 yatak ve ortalama 50.000 m2 sulanan yeşil alanı olan, yılda 210 gün hizmet veren ve ortalama %70 dolulukla çalıştığı ön görülen 10 otel için hesap yapılmıştır. Ortalama çatı alanı 4.500 m2 olarak alınmış ve turizm tesislerinin Akdeniz Bölgesinde olduğu varsayılarak, toplanabilecek toplam yağmur suyu miktarı tahmin edilmiştir.