Turizmde Atıksu Yönetimi
Turizmde Atıksu Yönetimi
Tanımlar

Proje kapsamında kullanılan tanımlar;

Yağmur suyu hasadı: Yağmur suyunun turizm tesisi çatısından toplanarak arıtılması ve depolanarak çeşitli amaçlarla yeniden kullanması (bahçe sulama, araç yıkama, yapay gölet vb.),

Kentsel atıksu geri kazanımı: Merkezi arıtma tesislerinde arıtılan suyun yeniden kullanılması (bu çalışmada turizm tesislerinde yeşil alan sulanmasını ifade etmektedir),

Yerinde atıksu geri kazanımı: Atıksuların oluştuğu yerde arıtılarak kullanılması (bu çalışmada turizm tesislerinin atıksularını tekil arıtma kurarak arıtması ve yeniden kullanılmasını ifade etmektedir),

Karışık evsel atıksu: Turizm tesisinde bina içinde oluşan tüm atıksuların karışık hali (odalar, mutfak, çamaşırhane, genel alanlar vb.).

İki kademe akım ayırımı: Turizm tesisinde atıksuların gri su ve siyah su olarak ayrılması,

Üç kademe akım ayırımı: Turizm tesisinde atıksuların gri su, sarı su ve kahverengi su olarak ayrılması,

Gri su: Turizm tesisinde odalarda oluşan duş ve lavabo suları (mutfak ve çamaşırhane atıksuları yüksek kirlilik içeriğinden dolayı, gri su kapsamı dışında bırakılmıştır).

Siyah su: Turizm tesisinde bina içinde oluşan gri su haricindeki tüm atıksular (sifon suyu ile beraber tuvalet atıkları, mutfak ve çamaşırhane suları),

Sarı su: Ayrı toplanmış idrar (az miktarda sifon suyunu da içermektedir),

Kahverengi su: Ayrı toplanmış dışkı.