Turizmde Atıksu Yönetimi
Turizmde Atıksu Yönetimi
Turizm Tesislerinde Atıksu Geri Kazanımı

Turizm tesisleri, kişi başı su kullanımının yoğun olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla, kesintisiz ve iyi kalitede su temini sektör açısından önemlidir. Aynı zamanda, yeşil alanların sulanması için, büyük miktarlarda su kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörün yoğun su ihtiyacına karşın, Ülkemizin bulunduğu iklim kuşağında turizm sezonunun yağışsız geçmesi, turizm sektöründe su yönetiminin ve atıksu geri kazanımının önemini pekiştirmektedir. Turizm bölgelerinde karşılaşılan bir diğer problem ise, atıksuların arıtılması ve alıcı ortama deşarjıdır. Arıza, ani yük vb. durumlarında, arıtılmamış atıksuların denize deşarjı, sektörü olumsuz etkileyebilmekte ve başta hastalık riski olmak üzere çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir.

Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde, turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerde, su ve atıksu yönetiminin mutlaka bir bütün olarak ele alınması gerektiği ortadadır. Atıksuyun arıtıldıktan sonra yeniden kullanılması ile gerek kaynaktan temin edilen temiz su miktarı, gerekse de deşarj edilen atıksu miktarı azalacak ve sektörün ve turizm bölgelerinde su kaynaklı problemlerin çözümü sağlanabilecektir.

Burada önemli olan husus, bölge ihtiyaçları ve durumuna göre merkezi atıksu geri kazanımı ve yerinde müstakil atıksu geri kazanımının analiz edilmesi ve sonrasında hangi atıksuların, ne tip teknolojiyle arıtıldıktan sonra hangi amaçlarla kullanılacağının belirlenmesidir. Özellikle, otellerin tekil atıksu arıtma tesisleri kurarak, yerinde atıksu geri kazanımı yapmaları durumunda, finansal karlılık, karar verme sürecinde önemli olmaktadır. Finansal karlılığı en çok etkileyen parametre ise kaynaktan (şebeke ve/veya yeraltı suyu) temin edilen temiz suya ödenen birim maliyet ve potansiyel olarak tasarruf edilebilecek su miktarıdır. Maliyetle birlikte, uygulanabilirliği etkileyen diğer önemli parametreler ise, misafir tarafından kabul edilebilirliği, herhangi bir sağlık riski bulundurmaması, sistemin kararlılığı ve koşulların değişimine karşı su kalitesinin değişmemesidir.