Turizmde Atıksu Yönetimi
Turizmde Atıksu Yönetimi

Atıksu geri kazanımı rehber dokümanları

EPA: http://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/P100FS7K.pdf

WHO: http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/

Avustralya: http://www.waterra.com.au/research/water-quality-guidelines/

Kalifornia: http://www.cdph.ca.gov/certlic/drinkingwater/Documents/Recharge/Purplebookupdate6-01.PDF

Arıksu geri kazanım projelerinin ekonomik analiz rehberi

http://www.swrcb.ca.gov/water_issues/programs/grants_loans/water_recycling/docs/econ_tskfrce/eagd.pdf

Teknik dokümanlar

Atıksu geri kazanımının çevresel faydaları

http://www.epa.gov/region9/water/recycling/

Atıksu Arıtma Sistemlerinde Arıtma Kapasitesi, Ölçülendirme Kriteri, Debi ve Yükler

http://www.clfabrication.co.uk/lib/downloads/Flows%20and%20Loads%20-%203.pdf

Su ve Atıksu Yönetimi El Kitapçığı: Turizm endüstrisi performansını arttırmak için ne yapmalı?

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0015xPA-WaterWaste.pdf

Turizm Sektöründe En İyi Çevre Yönetimi Uygulamaları:

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/TourismBEMP.pdf

Batı Avustralya’da Gri su Tekrar Kullanım Uygulamaları 2010

http://www.public.health.wa.gov.au/cproot/1340/2/COP%20Greywater%20Reuse%202010_v2_130103.pdf

Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Turizm Tesislerinde Atıksu Arıtma

http://www.iridra.com/download/SWAMP_guidelines.pdf